strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-09-13 11:30 / 7449   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Projekt edukacyjno-wychowawczy „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Projekt edukacyjno-wychowawczy „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału w V  edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”.   Instytut jest samorządową jednostką kultury. Misją instytucji jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami. W ramach cyklicznej działalności Instytut realizuje duże projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe. Organizatorzy Instytutu to Województwo Małopolskie, Miasto Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem proponowanego projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez  cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Realizacja każdej kolejnej edycji projektu odbywa się w terminie październik – maj każdego kolejnego roku szkolnego. Projekt realizują szkolne zespoły uczniowskie pod opieką nauczyciela/koordynatora powołanego przez dyrektora szkoły. Zebrane materiały dotyczące hasła każdej kolejnej edycji (w postaci organizacji konkursów, wystaw wewnątrzszkolnych a także tworzenie filmów, prac literackich, projektów multimedialnych, spektakli, pokazów, materiałów poglądowych, folderów, albumów i wszelkich innych materiałów)  umieszczane są na wspólnie tworzonej stronie internetowej projektu: www.obliczadialogu.pl. W takcie trwania każdej edycji projektu można korzystać z oferty warsztatowej proponowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie: „Oblicza Dialogu”.

Więcej informacji: www.idmjp2.pl, www.obliczadialogu.pl oraz pod numerem telefonu: 12 422 03 44, adres mailowy: obliczadialogu@idmjp2.pl

 

Każda kolejna edycja kończy się przyznaniem szkole (spełniającej wymogi projektu), certyfikatu Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju,  rok… Każdą kolejną edycję projektu traktuje się jako zamkniętą całość. W związku z powyższym placówki oświatowe będące wcześniej uczestnikami projektu, mogą w następnym roku przystępować do realizacji kolejnej edycji i otrzymać nowy certyfikat. 

Tematyka obecnej  -V edycji, 2017/18:

„W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl