strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-08-31 09:05 / 7413   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Program „Szkoła Dialogu”

 

Celem programu „Szkoła Dialogu” jest poszerzenie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

 

Kierowany jest on do uczniów, którzy samodzielnie odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. „Szkoła Dialogu” oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier. Uczniowie uczestniczą w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowują swój autorski projekt- wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Warsztaty prowadzone są w interaktywny sposób przez doświadczonych trenerów „Forum Dialogu”, którzy merytorycznie wspierają działania uczniów.

 

Celem programu i zadaniem uczniów po zakończeniu warsztatów jest przeprowadzenie przygotowanej przez siebie wycieczki dla wybranej grupy odbiorców (np. koledzy, rodzice, mieszkańcy). Nadesłane relacje z działań uczestników warsztatów biorą udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt upamiętniający, a szkoły otrzymują tytuł Szkoły Dialogu. Najlepsze zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennym nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli- opiekunów wręczanymi podczas dorocznej Gali Szkoły Dialogu. Udział w „Szkole Dialogu” jest bezpłatny.

 

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości z całej Polski, w których niegdyś duży odsetek mieszkańców stanowili Żydzi. Cykl 4 warsztatów „Szkoły Dialogu” powinien odbyć się między 4 września a 30 listopada 2017 r.. Projekt konkursowy należy zrealizować do 17 grudnia 2017 r. Grupa powinna liczyć od 20 do 30 uczniów.

 

Więcej informacji:

www.dialog.org.pl/szkola-dialogu
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl