strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-05-31 13:36 / 7305   K. Mikulski dla nauczycieli
Program Microsoft Innovative Educator Expert na rok szkolny 2017/2018

Program MIE Expert to wyjątkowy program, w którym uczestniczą nauczyciele z całego świata z pasją do nowych technologii w edukacji, chcący rozwijać swoje kompetencje, a także dzielić się wiedzą i pasją z innymi nauczycielami w Polsce i na świecie.

MIE Experts pomagają w kształtowaniu przyszłości - współpracują z Microsoft, szkołami i władzami lokalnymi wprowadzając innowacje do edukacji, promują dostępne technologie w nauczaniu, dzielą się z innymi edukatorami swoimi pomysłami oraz stają się ekspertami w efektywnym wykorzystywaniu technologii w edukacji. MIE Expert’ami są nauczyciele różnych przedmiotów, reprezentujący szkoły z każdego szczebla edukacji.

Korzyści dla regionu z udziału nauczycieli w programie MIEE:

  • Szkoły, w których pracują nauczyciele zaangażowani w program MIEE, stają  się modelowymi szkołami w regionie pod kątem wykorzystywania nowych technologiiinnowacyjnych metod w obszarze komunikacji i współpracy w szkole, prowadzeniu lekcji, uczeniu się i rozwijaniu kompetencji nauczycieli i uczniów niezbędnych w dzisiejszym świecie .
  • Sposób działania tych modelowych szkół jest później skalowalny na cały region, co pozwala sprostać aktualnym wymaganion i oczekiwaniom wobec nowoczesnej edukacji oraz podążać za światowymi trendami.

Korzyści dla szkoły z udziału nauczycieli w programie MIEE:

  • Rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej w szkole – zaangażowany nauczyciel inspiruje i dzieli się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.
  • Unowocześnienie szkoły poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i  innowacyjnych metod nauczania, które wykorzystywane są w innych innowacyjnych szkołach w Polsce i na świecie.
  • Zwiększona aktywność i atrakcyjność szkoły dla nauczycieli oraz uczniów, a także wyróżnienie się i prestiż na tle szkół w regionie.

Korzyści dla nauczyciela z udziału w programie MIEE:

  • Rozwój kompetencji oraz kariery zawodowej, a także zwiększona widoczność w środowisku edukacyjnym.
  • Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń ze światowej klasy edukatorami i specjalistami.
  • Inspirowanie oraz zwiększanie potencjału i kompetencji innych nauczycieli w  lokalnej społeczności (szkole i regionie), przeprowadzając rozmowy, szkolenia, wykłady lub zapraszając ich na portal Microsoft Educator Community.
  • Możliwość udziału w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, webinariach, na temat rozwiązań Microsoft dla szkół i nauczycieli, a także szansa udziału w międzynarodowej konferencji Microsoft Global Educator Exchange E2 (w marcu 2017r. odbyła się w Toronto w Kanadzie i wzięło w niej udział 3 nauczycieli z Polski). 
  • Możliwość używania oficjalnego tytułu Microsoft Innovative Educator Expert.

Aplikacje do programu trwają do 15 lipca 2017r. Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://aka.ms/ProgramMIEE

W razie pytań, prosimy o kontakt do Agaty Kapicy – Manager Programu Microsoft dla Edukacji, agata.kapica@microsoft.com

tel. 22 5941000 , http://www.microsoft.com/poland/ 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl