strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-05-16 13:45 / 7257   M. Bazelak dla nauczycieli
Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, dotyczące różnorodności biologicznej

Świadomość różnorodności biologicznej i konieczności zachowania jej we współczesnym świecie, na który największy wpływ ma człowiek, jest obecnie niezmiernie ważne. Stąd programy szkolne również odnoszą się do tych zagadnień, by przygotować młode pokolenie do dbania o to co najcenniejsze - nasz świat.

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, dotyczące różnorodności biologicznej, przygotowane we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz z Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku i Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Mogą one stanowić uzupełniający materiał do wykorzystania w programie edukacji szkolnej.

Są to trzy filmy popularno-naukowe:

  • o różnorodności biologicznej we współczesnym świecie,
  • o drzewie - jego budowie, procesach w nim zachodzących i współwystępowaniu w środowisku przyrodniczym,
  • o sadzeniu drzew.

Do każdego z filmów zostały opracowane dodatkowe materiały dydaktyczne - informacje dla nauczycieli i karty pracy dla uczniów. Filmy są ogólnodostępne, a materiały dodatkowe można bezpłatnie pobrać ze strony w plikach PDF.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl