strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-01-19 08:09 / 6950   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Szkolenie w Stanach Zjednoczonych poświęcone edukacji na temat Zagłady

Szkolenie w Stanach Zjednoczonych poświęcone edukacji na temat Zagłady

 

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli i edukatorów do ubiegania się o uczestnictwo w szkoleniu poświęconym edukacji na temat Zagłady, które odbędzie się w USA.


Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej kultury judaistycznej, historii i przeciwdziałania antysemityzmowi. Co roku kilka osób z Polski uczestniczy w tym programie.

TERMIN

Terminy na obecnym etapie nie są znane. Szkolenia zwykle trwają 5 dni i odbywają się pod koniec czerwca, w pierwszej połowie lipca lub w połowie sierpnia.

Szkolenie poprzedzi jednodniowa wizyta studyjna w Muzeum POLIN w czerwcu 2017.

DLA KOGO?

Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele szkół licealnych i gimnazjalnych oraz edukatorzy muzeów i miejsc pamięci, którzy podczas lekcji, spotkań oraz dodatkowych zajęć poruszają tematy związane z Holokaustem.

Rekrutacja jest skierowana tylko do osób, które nie miały jeszcze okazji uczestniczyć w tym szkoleniu. Część miejsc w programie jest przeznaczona dla uczestników programu "Ambasadorzy Muzeum POLIN".

Wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego.

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie kwestionariusza zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim oraz dołączenie życiorysu w obu językach. Odpowiedzi należy ograniczyć do łącznie 3-4 stron A4 (plus życiorys). Listy rekomendacyjne są mile widziane.

Przesłanie kwestionariuszy możliwe jest wyłącznie e-mailem na adres: edukacja@polin.pl do 22 stycznia 2017 r.

W oparciu o nadesłane kwestionariusze komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru kandydatów i zaprosi wybrane osoby na indywidualne spotkania w Muzeum POLIN w Warszawie (w okresie 6-10 lutego 2017 r.).

Koordynatorem programu w Polsce jest Muzeum POLIN we współpracy z Ambasadą USA. Realizacja programu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania Departamentu Stanu. Muzeum i organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w programie (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie). Uczestnicy proszeni są o pokrycie kosztów wizy B1/B2.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl