strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2016-12-22 11:47 / 6910   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Program „ARS, czyli jak dbać o miłość”

Program „ARS, czyli jak dbać o miłość”      

 

Główny Inspektor Sanitarny realizuje program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Program został opracowany w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Partnerami projektu są Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. „ARS, czyli jak dbać o miłość” jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Program koncentruje się na profilaktyce używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze) i jest pierwszym tego typu programem w Polsce. Każda szkoła przystępująca do programu otrzymuje specjalny pakiet materiałów edukacyjnych: teczkę, która zawiera między innymi podręcznik autorstwa Krzysztofa Wojcieszaka, ulotki informacyjne dla uczniów i rodziców. Materiały pomocnicze, które były dystrybuowane do szkół w ramach programu, w opinii nauczycieli i pedagogów prowadzących zajęcia z uczniami stanowią ważny czynnik wspomagający realizację programu. Dodatkowo młodzież, nauczyciele i koordynatorzy programu mogą korzystać z platformy e-learningowej www.zdrowiewciazy.pl, na której znajduje się wiele ciekawych informacji oraz szkoleń i kursów  z ww. tematyki. Platforma to wielofunkcyjny portal internetowy, opracowany i zarządzany przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. Dla młodzieży stworzono również stronę internetowa www.e-stawiamnazdrowie.pl, na której można znaleźć nie tylko informacje szkodliwości środków psychoaktywnych, ale również zadać pytanie ekspertowi i uzyskać pomoc.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl