strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2016-11-22 15:26 / 6786   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"

 

 

W październiku br. ruszyła druga edycja Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"

Elementy kampanii zostały podzielone na 3 odcinki:

·         odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;

·         odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

·         odcinek 3 o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

 

Każdy ze wspomnianych powyżej odcinków został przygotowany w formie spotu radiowego, spotu telewizyjnego, reklamy prasowej oraz banneru internetowego.

Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami i wyzwaniami w służbie zdrowia. Niestety, poziom wiedzy o prawach pacjenta w Polsce jest nadal niewystarczający i wielu pacjentów nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości obrony swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji.

 

Link do spotów internetowych – wszystkie 3 odcinki zostały stworzone w 4 formatach www.bpp.gov.pl/spoty_Internet.zip   oraz link do reklamy prasowej - tutaj również znajdują się wszystkie 3 odcinki w formacie A3 oraz reklama zbiorcza poruszająca wszystkie te prawa w jednym miejscu - www.bpp.gov.pl/kampania_reklama_prasowa.zip

Istnieje również możliwość zamieszczenia linków do spotów telewizyjnych https://www.youtube.com/channel/UCGfVku27Io1qe6_NwUghvNA - (instrukcja http://strony-www.ajtis.pl/pomoc.jak-wstawi%C4%87-film-np-z-youtube) .

 

Więcej informacji:

http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl