strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2016-11-14 08:49 / 6742   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Projekt Po-po-jutrze: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych

Projekt Po-po-jutrze: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych

 

SENSE Consulting oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie Po-po-jutrze: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych. Celem projektu jest poszukiwanie nowych pomysłów na sprawne, ciekawe i skuteczne metody kształcenia osób dorosłych (tzw. kształcenie ustawiczne). Odpowiadając na potrzeby społeczne w zakresie kształcenia ustawicznego w ramach projektu będą poszukiwane koncepcje o wysokim potencjale wdrożenia, rozwiązań, które będą innowacyjne, ale zarazem praktyczne i efektywne. Pomysły mogą dotyczyć metod nauczania, programów szkoleń, narzędzi wspomagających uczenie się itp. Może to być aplikacja przypominająca najważniejsze elementy kursu lub w ciekawy sposób weryfikująca zdobytą wiedzę, innowacyjna metodyka, która pomoże łatwiej i szybciej się uczyć lub rozwiązywać określone problemy, związane z przyswajaniem wiedzy przez dorosłych. Efektem programu będzie 60 wstępnie wyselekcjonowanych pomysłów, spośród których zespół ekspertów wybierze 32 najlepsze. ich autorzy otrzymają wsparcie w wysokości 60 000 złotych oraz możliwość wzięcia udziału w prestiżowych szkoleniach i warsztatach, rozwijających projekt oraz przygotowujących do wdrożenia. Rezultatem tego etapu będzie wybór 4 najlepszych koncepcji, które zostaną udoskonalone, wprowadzone na rynek i upowszechnione. Po-po-jutrze stawia na innowacje społeczne, czyli pomysłowe i kreatywne rozwiązania obmyślone w taki sposób, aby podnosić jakość życia szerokich grup odbiorców.

 

Więcej informacji:

www.popojutrze.pl

Biuro projektu:

ul. Rubież 46, 61-112 Poznań

tel. 61 622 69 26
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl