strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2016-11-04 14:54 / 6735   M. Bazelak dla nauczycieli
Rekrutacja nauczycieli polonistów, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii do pracy za granicą
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2017/2018 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. Poszukiwani są nauczyciele języka polskiego, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii. Wymagania – posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu, znajomość języka rosyjskiego lub obowiązującego w kraju skierowania, co najmniej dobrą ocenę pracy lub w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli, dobry stan zdrowia. Zasady i aplikacje – http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl