strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

dla nauczycieli Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza na lekcję obowiązkową!
Film, w którym niepełnosprawni bohaterowie dzielą się swoimi doświadczeniami z wypadków i życia na wózku, to materiał edukacyjny dostępny dla nauczycieli ze szkół w całej Polsce. Do filmu opracowano również scenariusz lekcji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-10-03 09:12 / 6627    A. Nicpoń

dla nauczycieli "Grosz do Grosza"
W ramach akcji „Grosz do Grosza” w szkołach na terenie całego kraju wspierani przez nauczycieli-opiekunów uczniowie przeprowadzają zbiórki pieniędzy na sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin. Zbiórkom towarzyszyć mogą konkursy, warsztaty i inne wydarzenia mające na celu wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej problemu ubóstwa i niedożywienia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-28 15:17 / 6617    K. Zaremba

dla nauczycieli Dni Otwarte Narodowego Banku Polskiego
Oddział Okręgowy NBP w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 8, zaprasza na Dni Otwarte NBP
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-28 14:45 / 6611    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej pn. „Akademia Młodego Ekonomisty”
Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów gimnazjów, prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-23 14:22 / 6598    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Program „Filharmonia/ostrożnie wciąga!!!”
Idea Programu zrodziła się w 2012 roku w Instytucie Muzyki i Tańca. Opiera się na obserwacjach sal koncertowych filharmonii w Polsce, z których wynika, że pośród osób korzystających z oferty filharmonii przeważającą większość stanowią osoby w wieku powyżej 30 roku życia oraz uczniowie szkół muzycznych, bądź młodzież mająca ze szkołami muzycznymi jakieś doświadczenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-23 13:01 / 6592    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Projekt „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna IV już edycję projektu cyklicznego „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, w nadchodzącym roku szkolnym pod hasłem: W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-21 10:54 / 6586    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli II Festiwal Zdrowego Stylu Życia
W dniach 26 – 30 września 2016 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do aktywnego udziału w II Festiwali Zdrowego Stylu Życia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-20 09:18 / 6577    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji 100. rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Fundacją pn. Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego do konkursu polegającego na recenzji jednego z jego zbioru utworów. Celem konkursu jest m.in. promocja twórczości Jerzego Pietrkiewicza, promowanie talentów literackich, rozwijanie czytelnictwa. Szczegółowe informacje pod adresem: b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl lub tel. 56 62 18 321. Prace konkursowe należy przesłać do 31 października 2016 r., na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-15 11:10 / 6550    D. Szymańska-Al Samarrai

dla nauczycieli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pn. „Twoje dane – twoja sprawa”
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza wszystkich dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pn. „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli.” Inicjatywa organizowana jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Przedsięwzięcie polega na odbyciu m.in. dwudniowego, bezpłatnego szkolenia kadry pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego. Zgłoszenie do 30 września 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-12 10:13 / 6553    D. Szymańska-Al Samarrai

dla nauczycieli „Projekt z ZUS” – zaproszenie do udziału w projekcie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów do udziału w projekcie edukacyjnym „Projekt z ZUS”. Celem projektu jest uwrażliwienie na problematykę ubezpieczeń społecznych oraz przybliżenie na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacenie składek. Forma projektu dowolna – film, plakat, komiks, prezentacja. Aspekty tej problematyki ujęte zostały w podstawie programowej kształcenia ogólnego w ramach wiedzy o społeczeństwie. Pomoce do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych znajdują się na stronie: http://beta.zus.pl/edukacja/gimnazja/materialy. Efekty pracy najwyżej ocenionych projektów zostaną zaprezentowane na stronie - www.zus.pl/edukacja. W roku szkolnym 2016/2017 zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: alina.szalkowska@zus.pl lub pocztą na adres: ZUS Oddział w Bydgoszczy, p. Alina Szałkowska, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz; tel. 52 341 81 24
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-12 10:07 / 6552    D. Szymańska-Al Samarrai


<<< nowsze informacje     8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl