strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Kwalifikacje

2010-03-02 13:23 / 1063   J. Popielewski dla nauczycieli
Projekt Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej „Nowe kompetencje- klucz do sukcesu”

          Kujawsko- Pomorska Izba Rolnicza informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu szkoleniowo- doradczego „Nowe kompetencje - klucz do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

          Celem projektu jest indywidualne wsparcie kobiet i mężczyzn zagrożonych utratą pracy lub niemożnością znalezienia zatrudnienia w zawodzie pozarolniczym, poprzez objęcie ich Indywidualnymi Planami Działania ukierunkowanymi na minimalizowane barier, z którymi spotykają się na rynku pracy.

 

          Projekt adresowany jest do dorosłych, zatrudnionych na podstawie umów o prace lub umów cywilnoprawnych, posiadających wykształcenie minimum średnie, zainteresowanych nabyciem nowych, podwyższaniem lub uzupełnianiem kwalifikacji.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem: http://www.kpir.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=75
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl