strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt




Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2017-12-18 14:46 / 7762   M. Bazelak dla nauczycieli
Kurs dokształcający w zakresie informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Szanowni Państwo, Wydział Matematyki i Informatyki UMK otrzymał grant Google na wsparcie nauczycieli informatyki. Na stronie Wydziału http://mat.umk.pl ukazała się informacja o "Kursie dokształcającym w zakresie informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej", a w niej formularz Zgłoszenia na kurs oraz informacja O Kursie. W ramach kursu UMK planuje wyposażyć uczestników w pełne materiały do zajęć z informatyki w klasach 1-3 - materiały te wytworzą sami nauczyciele na zajęciach Kursu.



© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl