strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2023-02-27 09:31 / 11385   A. Nicpoń dla nauczycieli
Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu edukacji włączającej

CKU- Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu edukacji włączającej realizowanych na zlecenie MEiN w ramach projektu POWER, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, którego celem jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej.

Do tej pory z bezpłatnych szkoleń skorzystało blisko 900  osób, w tym nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy JST i KO oraz pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli z całego naszego województwa kujawsko-pomorskiego. 

Podobne szkolenia realizowane są we wszystkich województwach w Polsce, w których biorą udział zarówno pracownicy organów nadzoru, organów prowadzących jak i sami nauczyciele wraz z kadrą zarządzającą. 

Formularz zgłoszenia indywidulanego dla wszystkich grup szkoleniowych znajduje się pod linkiem https://forms.office.com/r/Ey04rgnQ02

Istnieje możliwość udziału całej rady pedagogicznej wg harmonogramu dostosowanego do możliwości szkoły/przedszkola, w uzgodnieniu z Dyrektorem placówki. W tym przypadku proszę o kontakt telefoniczny.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na naszej stronie:

https://metodycy.torun.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1757:szkolenia-z-zakresu-edukacji-wlaczajacej-dla-pracownikow-systemu-oswiaty-i-jst-w-woj-kujawsko-pomorskim&catid=73&Itemid=683

 
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl