strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2022-11-30 13:45 / 11210   A. Koziołkiewicz dla nauczycieli
Ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej "Lekcja: Enter"

„Lekcja:Enter” to ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego w okresie od 2019 do 2023 przeprowadzone zostaną szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz kadry kierowniczej szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. 

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej. Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przedstawiciele MEiN są aktywnymi członkami Rady Ekspertów Projektu. Projekt „Lekcja:Enter” został objęty patronatem MEiN oraz patronatem Kuratorów Oświaty.

Celem projektu „Lekcja:Enter” jest wsparcie szkoleniowe nauczycieli z całej Polski, przygotowujące ich do prowadzenia bardziej angażujących i odpowiadających potrzebom uczniów lekcji, poprzez wprowadzenie do zajęć aktywizujących metod nauczania i wykorzystania narzędzi cyfrowych. Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny. Dokładne informacje na temat szkoleń oraz możliwości dołączenia do nich znajdują się tutaj: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-skorzystac-ze-szkolen

Zachęcamy do obejrzenia filmu, który pokazuje jak mogą wyglądać lekcje prowadzone przez nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniach w projekcie - https://www.youtube.com/watch?v=AF-TVKiiEQg

 

Szkolenia prowadzone są przez, wyłonione w konkursach grantowych, Placówki Doskonalenia Nauczycieli oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje Pozarządowe i Uczelnie Wyższe we współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działają dwie placówki, oferując szkolenia, w ramach projektu „Lekcja:Enter”:

1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

2. Fundacja Kuźnia Talentów

Dane kontaktowe ww. placówek znajdują się na stronie https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-dolaczyc-do-projektu/2
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl