strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2022-11-07 10:31 / 11147   B. Błaszczyk dla nauczycieli
Seminaria dla nauczycieli historii „U źródeł”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy (Referat Edukacji Narodowej przy współpracy Wydziału Archiwalnego) zaprasza nauczycieli historii do wzięcia udziału w cyklu seminariów historycznych i metodologicznych  poświęconych refleksji źródłoznawczej nad ważnymi zagadnieniami z historii Polski XX pn. „U źródeł”.

Na rok szkolny 2022/2023 zaplanowano cykl 3 seminariów (wykładów i warsztatów) wraz z zajęciami poglądowymi i praktycznymi na terenie Archiwum IPN. Zajęciom towarzyszyć będą warsztaty rozwoju personalnego dedykowane podnoszeniu kwalifikacji komunikacyjnych nauczycieli. Każde spotkanie składa się z bloku zajęć historycznych (4 godz.) oraz zajęć treningowych prowadzonych przez specjalistów danej dziedziny (2 godz.). Razem 6 godzin na każde spotkanie, łącznie 24 godziny.

Tematyka seminariów historycznych:

1. 90 lat po złamaniu szyfru „Enigmy”. Marian Rejewski i jego historia (grudzień 2022 r.).

2. Nie tylko NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” (1944–1989). Solidarność rolnicza (marzec 2023).

3. Szlakiem Armii Krajowej…Edukacja historyczna w miejscach pamięci regionu kujawsko-pomorskiego (zajęcia terenowe - maj 2023).

 

Tematyka warsztatów rozwoju personalnego nauczycieli Jak mówić, żeby uczniowie Cię słyszeli i …słuchali! :

Seminarium nr 1 (2 godziny)

…żeby słyszeli!

Będą to warsztaty kształtujące kilka pożytecznych umiejętności personalnych w tym zasady publicznych wystąpień oraz ćwiczenia poprawiające dykcję i emisję głosu i metody pracy z głosem oraz zarządzanie głosem.

Seminarium nr 2 (2 godziny)

…żeby słuchali!

Warsztat będzie inspiracją dla wielu formatów edukacyjnych, które można wykorzystać opowiadając (nie tylko) historię. Uczestnicy seminarium poznają sposoby takiego opowiadania historii, ażeby uczniowie chcieli słuchać oraz sposoby inspirowania uczniów do działania oraz podejmowania wyzwań edukacyjnych. Przekonają się, że improwizacja jako metoda w pracy nauczyciela, może ożywić proces nauczania, a potem uczenia się.

Seminarium nr 3 i 4 (po 2 godziny)

Komunikacja  pomiędzy nauczycielem a uczniem jest fundamentem dobrej edukacji. Podczas szkolenia  przedstawione zostaną najważniejsze elementy kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych nauczyciela. W tym szczególnie aktywne słuchanie, typy i style komunikacji pomiędzy uczniem a nauczycielem oraz zasady komunikacja w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl