strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2022-10-27 14:45 / 11139   A. Nicpoń dla nauczycieli
Ogólnopolskie seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, do udziału w cyklicznym seminarium wymiany doświadczeń w roku szkolnym 2022/2023. Wiodący tytuł planowanego seminarium: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym.

W bieżącym roku szkolnym przewidywane są trzy spotkania:

Spotkanie I: Trudności z adaptacją i integracją społeczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym- przyczyny, objawy, sposoby ich przezwyciężania- 25.11.2022 r.

Spotkanie II: Trudności dydaktyczne uczniów na I etapie edukacyjnym- propozycje praktycznych rozwiązań- 24.02.2023 r.

Spotkanie III: Współpraca rodziny i szkoły. Zasady komunikacji i integracji społecznej w świetle integralnego rozwoju dziecka/ fizycznego, intelektualnego, społeczno-etycznego, kulturalnego, religijnego/- 21.04.2023 r.

Spotkania będą odbywać się w godz. 13.00- 16.00, w formie zdalnej na platformie Teams. Udział w seminarium jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o czynnym lub biernym udziale w seminarium.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 18.11.2022 r. na adres: seminarium22@kul.pl

W załączeniu karta uczestnictwa oraz klauzula informacyjna. 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl