strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Wychowanie przedszkolne

2013-09-19 08:13 / 3884   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Sejm RP w dniu 13 września 2013 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 20 września 2013 r. „Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka”.

     Sejm wyraził przekonanie, że wpisanie tej daty do kalendarium przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej.

 

W związku z powyższym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przy udziale Posła na Sejm RP Domiceli Kopaczewskiej

zaprasza na konferencję prasową, której celem jest przedstawienie informacji o stanie i zmianach w edukacji przedszkolnej województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie odbędzie się 20 września br. o godzinie 10.30 w Przedszkolu nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu,

ulica Złota 1a.

Informacji na temat konferencji udziela zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, telefon 667 994 081, email: jmetkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

W załączeniu list Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

Szanowni Państwo

 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach województwa kujawsko-pomorskiego wskazują na wysoki poziom edukacji przedszkolnej. Corocznie wzrasta liczba przedszkoli i innych form  wychowania  przedszkolnego  a  tym samym  zwiększa  się liczba  miejsc dla  dzieci. W trosce o  jakość nauczania, wychowania i opieki  Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty podejmuje liczne działania. W roku szkolnym 2011/2012 powołane zostało Forum Otwartej Dyskusji Oświatowej, które ma  stanowić  platformę wymiany  doświadczeń  i  rozwiązań  związanych  z funkcjonowaniem  szkół i przedszkoli. W ramach FODO pracują zespoły zadaniowe, w tym zespół Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z udziałem pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. Przykładem działań zespołu są m.in.:

 

 • zamieszczanie  informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli oraz Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego o zmianach w przepisach systemu oświaty, artykułów upowszechniających wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną, dobrych praktyk w pracy z dzieckiem sześcioletnim,
 • opracowanie publikacji „Jak pracować z sześciolatkiem”,
 • przeprowadzenie wojewódzkiego etapu I i II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”,
 • zorganizowanie ponad dwudziestu debat dla rodziców, konferencji np. „Sześciolatek w szkole”, „Jestem przedszkolakiem, będę uczniem. Sześciolatek w zmianie”,
 • opracowanie i opublikowanie ulotki informacyjnej dla rodziców dzieci sześcioletnich pt. „Z zaciekawieniem do szkoły”,
 • opracowanie oferty doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w zakresie wspierania młodszego dziecka (realizacja: Kujawsko-Pomorskie  Centrum  Edukacji   Nauczycieli  w  Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, Ośrodki Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego),
 • konsultacje dla rodziców dzieci sześcioletnich w zakresie dojrzałości szkolnej, prowadzone  przez specjalistów placówek doskonalenia zawodowego województwa kujawsko-pomorskiego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej KO w Bydgoszczy,
 • spotkania Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  z rodzicami dzieci sześcioletnich.

W roku szkolnym 2013/2014 członkowie zespołu założyli realizację następujących zadań:

 1. Zamieszczanie informacji na stronie kuratorium oświaty.
 2. Upowszechnianie dobrych praktyk w pracy z dzieckiem sześcioletnim.
 3. Przeprowadzenie badań w szkole podstawowej„ Jak radzi sobie sześciolatek w szkole?”.
 4. Opracowanie i opublikowanie broszury „Indywidualizacja pracy z dzieckiem sześcioletnim”.
 5. Opracowanie i opublikowanie ulotki dla rodziców dzieci sześcioletnich.
 6. Analiza oferty zajęć dodatkowych w przedszkolu.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wspiera liczne inicjatywy upowszechniające edukację przedszkolną i wczesnoszkolną oraz tworzy partnerstwo na rzecz wzmacniania wychowania przedszkolnego. Wszystkim społecznościom przedszkolnym i ich przyjaciołom gratuluje odnoszonych sukcesów i życzy ciągłego rozwoju ku zadowoleniu najmłodszych.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl