strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Wychowanie przedszkolne

2013-01-04 09:26 / 3293   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Sprawozdanie z konferencji pt. „Sześciolatek w szkole”.

          17 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy organizatorzy konferencji: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, Szkoła Podstawowa nr 66, zainicjowali cykl spotkań pt. „Sześciolatek w szkole”. 

 

          Celem spotkania było upowszechnienie dobrych praktyk w pracy z dzieckiem sześcioletnim w szkole podstawowej w zakresie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych.

 

          Przybyłych na spotkanie przedstawicieli samorządu lokalnego, dyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół, rodziców oraz studentów powitała Małgorzata Pilewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, życząc uczestnikom konstruktywnych rozwiązań i efektywnej konferencji.

 

Podczas konferencji  omówiono następujące zagadnienia:

  • Dobre dzieciństwo, prawo i obowiązek, budowanie więzi i nauczanie wartości
  • Przyjazna adaptacja dziecka w szkole
  • Praca z dzieckiem sześcioletnim
  • Uczymy myślenia - nowe rozwiązania metodyczne.

          Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład zaprezentowany przez Elżbietę Olszewską,  Dyrektora Programowego Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom", która określiła m.in. główne komponenty dobrego dzieciństwa i powinności rodziców wobec dzieci. Nauczycielki Szkoły Podstawowej  nr 66, Iwona Bilska, Maria Brychczyńska ciekawie mówiły o swoich doświadczeniach  i osiągnięciach w pracy z dziećmi sześcioletnimi. Do  nowych rozwiązań metodycznych w  przedszkolu i szkole inspirowała Krystyna Karpińska, nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

 

          Ważnym i przyjemnym elementem  konferencji było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Mam 6 lat i jestem uczniem” oraz wręczenie wyróżnionym dzieciom nagród  przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Podczas przerwy uczestnicy spotkania zwiedzili szkołę, podziwiali warunki jakie szkoła zapewnia uczniom (w tym dzieciom sześcioletnim) do realizacji podstawy programowej.

 

          Zainteresowanie tego rodzaju tematyką wśród uczestniczących osób,  świadczy o celowości, a nawet konieczności organizacji takich spotkań.

 

          Konferencję podsumowała Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, wskazując na istotne  wnioski wynikające ze spotkania.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl