strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Wychowanie przedszkolne

2012-10-31 12:41 / 3116   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Informacje dla rodziców dzieci sześcioletnich

Szanowni Państwo,

2 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


Obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty został na 1 września 2014 r. a w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, naukę w I klasie szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, które w okresie przejściowym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne a zadaniem własnym gminy jest zapewnienie do tego warunków. Nauczyciel  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego rozwija wiedzę i umiejętności dziecka, uwzględniając jego potrzeby rozwojowe.

Pójście sześciolatka do szkoły budzi wśród niektórych rodziców niepokoje i wątpliwości. To rodzice decydują czy korzystniej dla dziecka będzie uczęszczać do szkoły czy do przedszkola.
W ocenie przygotowania dziecka do szkoły pomoże na pewno nauczyciel przedszkola lub pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu diagnozy przedszkolnej. Proponujemy Państwu, ponadto konsultacje w zakresie dojrzałości szkolnej dzieci, prowadzone przez specjalistów placówek doskonalenia zawodowego województwa kujawsko-pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 (zgodnie z załączonym harmonogramem).

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl