strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Wychowanie przedszkolne

2012-10-17 14:11 / 3078   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Dobre praktyki

Szanowni Państwo,

w trosce o jakość procesu kształcenia, Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty podejmuje liczne przedsięwzięcia dla poprawy efektywności edukacji w przedszkolach, szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego. Przykładem takich działań jest m.in. powołane w roku szkolnym 2011/2012, Forum Otwartej Dyskusji Oświatowej, które ma stanowić  platformę wymiany doświadczeń i rozwiązań związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych w obszarach kształcenia, zarządzania, wychowania i opieki. Głównym zadaniem Forum jest wspieranie szkół i placówek oświatowych, w zakresie podnoszenia efektów kształcenia oraz wypracowanie skutecznego modelu oddziaływań pedagogicznych.

 

Do realizacji tego zadania m. in.  powołany został zespół wychowania przedszkolnego, który tworzą pracownicy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu.

 

Celem prac zespołu jest:

 1. Publikowanie informacji na temat spełniania obowiązku przedszkolnego i szkolnego dzieci sześcioletnich.
 2. Wspomaganie nauczycieli przedszkoli i szkół w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, uwzględniających potrzeby dziecka sześcioletniego, poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych
  i metodycznych.
 3. Upowszechnienie dobrych praktyk w pracy z dzieckiem sześcioletnim w zakresie rozwiązań organizacyjnych i metodycznych.

Członkowie zespołu założyli w roku szkolnym 2011/2012 realizację następujących zadań:

 1. Opracowanie i umieszczenie na stronie KO w Bydgoszczy i Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu:
  - informacji o zmianach w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  - artykułów upowszechniających wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną.
 2. Upowszechnianie dobrych praktyk w pracy z dzieckiem sześcioletnim.
 3. Zorganizowanie konkursu na prezentację multimedialną „Sześciolatek w I klasie”.
 4. Opracowanie i opublikowanie broszury „Jak pracować z sześciolatkiem”.

Wyniki prac zespołu prezentowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty (zakładka 6-latek w szkole i przedszkolu).

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, wspólnego tworzenia strony oraz przesyłania materiałów na adres: bszczepkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Mam nadzieję, że prezentowane informacje spełnią Państwa oczekiwania.

 

Barbara Szczepkowska

st. wizytator KO w Bydgoszczy

Przewodnicząca
Zespołu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl