strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Wychowanie przedszkolne

2012-07-06 07:59 / 2902   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Spotkanie podsumowujące konkurs „Sześciolatek w pierwszej klasie”.

Szanowni Państwo,

  

z przyjemnością informujemy, że 20 czerwca 2012 roku, w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie podsumowujące dobre praktyki edukacyjne w województwie kujawsko-pomorskim, upowszechniane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w tym rozstrzygniecie konkursu pt. „Sześciolatek w pierwszej klasie”, którego organizatorem był Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Współorganizatorzy konkursu to:

 • Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
 • Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
 • Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
 • Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu,
 • Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.

          Zaproszonych gości powitała pani Arletta Popławska - dyrektor Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszczy.

 

        Pani  Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, omówiła  działania podejmowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, służące upowszechnianiu edukacji sześciolatków oraz podkreśliła rolę dzielenia się dobrymi praktykami inicjowanymi i realizowanymi przez przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe.

 

         Podsumowania konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Sześciolatek w pierwszej klasie”, dokonała pani Barbara Szczepkowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Poinformowała uczestników spotkania o przebiegu i wynikach konkursu.

 

W konkursie wzięli udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Celem konkursu było:

 • wspomaganie nauczycieli szkół w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz programów nauczania, uwzględniających potrzeby dziecka sześcioletniego,
 • upowszechnianie dobrych praktyk w pracy z dzieckiem sześcioletnim, w zakresie rozwiązań metodyczno - organizacyjnych.

Zgodnie z regulaminem konkursu, powołano jury konkursu w składzie:

 • Iwona Fechner- Sędzicka
 • Izabela Kaszubska-Tomaszewska
 • Beata Podlewska
 • Marzenna Wierzbicka
 • Krystyna Karpińska

Na konkurs wpłynęło 13 prac. Członkowie komisji dokonali ich oceny, zgodnie z przyjętymi kryteriami zawartymi w regulaminie  konkursu, w oparciu o kartę oceny indywidualnej. Szczególną uwagę zwrócono na:

 • trafność doboru treści,
 • wartość merytoryczną i metodyczną nadesłanych prac,
 • interesujące i innowacyjne rozwiązania metodyczne i organizacyjne,
 • adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać dwa pierwsze miejsca, jedno drugie, jedno trzecie i trzy wyróżnienia.

 • I miejsce ex aequo Ewa Janicka i Renata Lewandowska ze Szkoły Podstawowej nr 11 we Włocławku.
 • II miejsce Małgorzata Lewandowska ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Inowrocławiu.
 • III miejsce Elżbieta Gadomska i Dorota Kloc (praca zespołowa) ze Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku.

Wyróżnienia:

 •  Sylwia Brzyska ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy,
 • Jolanta Januszewska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu,
 • Małgorzaty Banach ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu.

          Warto podkreślić, że wszystkie osoby biorące udział w konkursie zostały nagrodzone. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, ufundował nagrody w postaci wież Hi-Fi, aparatów fotograficznych, książek, które zostały entuzjastycznie przyjęte.

 

          Spotkanie urozmaiciły występy sześciolatków i uczniów klas I-III, wystawa wytworów dzieci oraz dobrych praktyk z Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszczy.

   

           Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się dobrymi praktykami i zachęcamy do korzystania oraz przekazywania - poprzez naszą stronę internetową - informacji na temat podejmowanych ciekawych działań.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl