strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2017-04-24 12:22 / 7209   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Bezpłatna terapia dla dzieci potrzebujących wsparcia w rozwoju w Fundacji "Nowe Pokolenie".

Fundacja „Nowe Pokolenie” przy współpracy z Przedszkolem Niepublicznym „Przedszkolna Chatka” oraz Fundacja „Całym Sercem” rozpoczęły realizację dwóch projektów które mają na celu:

 

1)    wsparcie dzieci w wieku od 2 do 8 lat, których rozwój psychoruchowy nie przebiega prawidłowo w postaci diagnozy, opracowania indywidualnego programu terapeutycznego i doboru odpowiedniej w zależności od zdiagnozowanych potrzeb – terapii behawioralnej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, Integracji Sensorycznej;

2)    wsparcie rodziców w postaci dostarczenia szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej jak skutecznie oddziaływać na dziecko w celu wspomagania jego rozwoju oraz kontynuować terapię w domu.

 

Wsparcie w ramach projektów jest bezpłatne dla zakwalifikowanych osób. Projekty są współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

CELE PROJEKTÓW:

 • wielospecjalistyczna, kompleksowa, wczesna, skoordynowana i ciągła pomoc osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom;
 • zwiększanie dostępu do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji;
 • zapobieganie pogłębianiu się deficytów rozwojowych, niepełnosprawności, niwelacja jej skutków;
 • zwiększanie niezależności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej niepełnosprawnością;
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych z uwzględnieniem komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla dzieci niemówiących;
 • rozwój umiejętności regulowania oddziaływań społecznych, niwelowanie zachowań niepożądanych;
 • kształcenie nowych umiejętności z zastosowaniem stosowanej analizy zachowania czyli działania ukierunkowane na deficyty lub nadmiary behawioralne dziecka;
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz prawidłowego napięcia mięśniowego;
 • uświadamianie rodziców w kwestii teoretycznej, dotyczącej różnych zaburzeń rozwoju, ich konsekwencji dla funkcjonowania dziecka i jego rodziny;
 • kształtowanie u rodziców umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz przenoszenie zasad terapii w warunki domowe;
 • kształtowanie u rodziców umiejętności radzenia sobie z dzieckiem niepełnosprawnym w sytuacjach trudnych np. podczas występowania zachowań niepożądanych.

Termin zgłoszenia  - do 27 kwietnia 2017 r.

 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl