strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2016-04-07 11:11 / 6292   K. Zaremba dla rodziców i uczniów
Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Potwierdzenie uczestnictwa dwóch przedstawicieli Państwa rady rodziców wraz z ich danymi osobowymi (imię i nazwisko, pełna nazwa szkoły, e-mail, telefon) należy przesłać do 10 kwietnia br. na adres: kontakt@rodziceszkole.edu.pl. Szczegółowy program Konferencji w załączeniu.

 

Cele konferencji:

  • pokazanie roli rad rodziców w szkołach i w systemie oświaty;
  • diagnoza oczekiwań rad rodziców w stosunku do Ministra Edukacji Narodowej oraz władz oświatowych niższego szczebla (kuratorów oświaty i samorządów terytorialnych);
  • upowszechnienie wiedzy dot. zagadnień związanych z radami rodziców;
  • konsolidacja środowisk rad rodziców, zapoczątkowanie działań na rzecz stworzenia krajowej reprezentacji rad rodziców – Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl