strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2016-01-25 11:21 / 6092   S.Klichważna informacja dla rodziców i uczniów
Rejestracja wypoczynku

Organizatorzy wypoczynku

Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży 

 

 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników wypoczynku, korzystających z różnych form (w tym wyjazdów zagranicznych) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina organizatorom o obowiązku zgłaszania form wypoczynku, zgodnie z obowiązującym prawem, tj. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

 

Jednocześnie przypominamy, iż każdy zainteresowany (np. rodzic czy opiekun prawny) może zweryfikować wiarygodność organizatora wypoczynku, tj. sprawdzić, czy dany organizator dopełnił obowiązku rejestracji wypoczynku w kuratorium oświaty. W tym celu należy skorzystać ze strony www.wypoczynek.men.gov.pl i zakładki - baza wypoczynku.

 

Biorąc pod uwagę powyższe upowszechniamy informacje znajdujące się na poniższych stronach internetowych:

 

Ministerstwa Sportu i Turystyki:

http://www.msport.gov.pl/turystyka

http://www.msport.gov.pl/ewidencje-i-rejestry-turystyka

http://www.msport.gov.pl/turystyka/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-bezpieczna-woda?edit_mode=true

http://www.bezpiecznienastoku.pl/

https://www.turystyka.gov.pl/

 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

http://www.msz.gov.pl/pl/root

http://polakzagranica.msz.gov.pl/

https://odyseusz.msz.gov.pl/

https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak

https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/

 

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.gopr.org/

 

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://www.topr.pl/

 

Komendy Głównej Policji

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/120912,Ostroznie-na-lodzie.html?search=244154376

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez

 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

https://msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-poradni

 

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl