strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2021-05-07 13:48 / 10164   S. Koniczyński dla nauczycieli
Program realizowany w ramach projektu "Nauka to ludzie"

Gdański Uniwersytet Medyczny zaprasza uczniów i nauczycieli, dla których nauka i nauczanie wykraczają poza realizację ramy programowej,  do udziału  w programie realizowanym w ramach projektu „Nauka to ludzie". Celem programu jest popularyzacja badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz ukazanie praktycznego wpływu wiedzy naukowej na rozwój medycyny i praktykę kliniczną.

 

Od początku roku szkolnego 2021/2022 planowana była realizacja dwóch cyklów comiesięcznych spotkań. Jeden cykl jest adresowany do uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych podjęciem studiów medycznych lub pokrewnych, drugi zaś do nauczycieli, którzy chcą jeszcze lepiej rozwijać pasje swoich uczniów i przygotowywać ich do podjęcia studiów w tym obszarze.

 

Uczniowie zyskają możliwość spotkania z wykładowcami i naukowcami uznanymi w skali kraju i Europy. Zajęcia dadzą im nie tylko możliwość zdobycia wiedzy z zakresu poszczególnych specjalizacji medycznych, ale również uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych. Udziału w tym programie może wziąść 25 uczniów. Niewielka liczebność grupy pomyślana jest w taki sposób, aby umożliwić nawiązanie relacji mistrz-uczeń oraz wczesne odkrywanie młodych talentów.

 

Drugi cykl spotkań adresowany jest do nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach o profilu biologiczno-chemicznym oraz medycznym. Wiedząc, jak duży mają oni wpływ na przyszłość edukacyjną uczniów oraz rozwijanie ich pasji, organizator chce zaproponować im wsparcie przedmiotowe i metodyczne. Na spotkania zaproszeni zostali wykładowców GUM, którzy podzielą się spostrzeżeniami i sugestiami w zakresie przygotowania uczniów do studiów medycznych i pokrewnych, jak również doświadczonych ekspertów w zakresie innowacji w edukacji.

 

Szczegóły przedsięwzięcia w załączonym materiale oraz na stronie internetowej www.naukatoludzie.gumed.edu.pl w zakładce „rekrutacja". Ewentualne pytania należy kierować na adres agnieszka.anielska@gumed.edu.pl
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl