strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

dla rodziców i uczniów XV edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia do udziału w XV edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza polskiego 1918 -2020”. Celem Konkursu jest edukacja finansowa młodzieży w zakresie tematyki związanej z rolą i misją Narodowego Banku Polskiego oraz dziejami pieniądza polskiego na przestrzeni lat 1918-2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-10-02 11:45 / 9733    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Webinarium o działalności i finansach rad rodziców
Fundacja „Rodzice Szkole” organizuje 24 września br. webinarium poświęcone działalności rodziców na terenie szkół ich dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową rad rodziców i ich rolę przy tworzeniu oraz realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych szkół. W załączeniu zaproszenie/komunikat.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-09-11 10:02 / 9681    R. Ciechanowski

dla rodziców i uczniów „Lekcje z ZUS” – VII edycja
Program kierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Do tej pory wzięło w nim udział blisko 323 tysięcy uczniów z 1500 szkół. „Lekcje z ZUS” zawierają treści z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach, m. in. technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec i technik ekonomista.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-02 13:11 / 9643    A. Herbut-Giżyńska

informacje ogólne Aplikacja ProteGO Safe
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślają, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-08-25 14:39 / 9621    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) Minister Klimatu zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), który będzie trwał od 20 do 26 września 2020 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-08-07 12:37 / 9613    E. Balana-Mroczkowska

dla rodziców i uczniów Baza danych instytucji udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 2020 r.
Zaktualizowana baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 r
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2020-07-27 14:16 / 9606    R. Ciechanowski

dla rodziców i uczniów Ogólnopolska akcja charytatywna KREDKOBRANIE
Krakowska Fundacja Ignatianum wraz ze Stowarzyszeniem Korzenie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej Akcji Kredkobranie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-07-17 07:57 / 9598    A. Nicpoń

dla rodziców i uczniów Ruszył nabór do Rady Dzieci i Młodzieży
Rusza nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-07-14 09:21 / 9594    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów XI Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca”
Fundacja Nowe Pokolenie z Bydgoszczy zaprasza do udziału w Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych „Radosne Serca” W tym roku, z uwagi na pandemię, organizowane będą ONLINE. Główną ideą tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest przede wszystkim wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do różnorodnych działań twórczych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2020-06-25 13:23 / 9579    R. Ciechanowski

dla rodziców i uczniów Kampania Studia 2020
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Perspektywy zapraszają do udziału w cyklu wydarzeń on-line dedykowanych tegorocznym maturzystom i kandydatom na studia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-06-17 13:44 / 9550    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl