strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

dla rodziców i uczniów KURS KOMPUTEROWY DLA MIESZKAŃCÓW TORUNIA Z DYSFUNKCJĄ WZROKU
Fundacja „Szansa dla Niewidomych” zaprasza na bezpłatny kurs podstawowy obsługi sprzętu specjalistycznego i nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w edukacji i aktywizacji niewidomych i słabowidzących. W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Miasta Toruń z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne) z tytułu wzroku - osoby uczące się, ich najbliżsi oraz nauczyciele. Kurs odbędzie się 8 i 9 czerwca 2013 r. w godz. 10.00-17.00 w Zespole Szkół nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: Fundacja Szansa dla Niewidomych, biuro regionalne w Bydgoszczy, ul. Ogińskiego 20, 85-092 Bydgoszcz. Tel. (52) 321-47-83; e-mail: bydgoszcz@szansadlaniewidomych.org.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-05-23 14:51 / 3650    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla rodziców i uczniów Dzień SCRATCHa na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu
Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu zaprasza w najbliższą sobotę 18 maja na Dzień SCRATCHa organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dzień SCRATCH'a to przedsięwzięcie adresowane do szerokiego grona odbiorców – dzieci, rodziców oraz nauczycieli mające na celu popularyzację programu SCRATCH oraz zachęcenie dzieci do rozwijania umiejętności programistycznych i informatycznych. W trakcie zaprezentowana zostanie nowa wersja oprogramowania SCRATCH i przykłady jego wykorzystania. Istotnym elementem wydarzenia będą warsztaty dla dzieci i młodzieży pozwalające na praktyczne wykorzystanie oprogramowania. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: http://www.mat.umk.pl/web/kni/scratch2013
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-05-17 18:18 / 3640    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Raport z badań przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego ,,System wartości młodzieży gimnazjalnej”
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-04-26 15:11 / 3588    M. Bazelak

informacje ogólne Zaproszenie na Galę Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza laureatów Konkursów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Gimnazjów na gale, które odbędą się w trzech największych miastach naszego regionu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-04-09 10:16 / 3519    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na galę dla laureatów konkursów przedmiotowych kuratora oświaty dla uczniów szkół podstawowych ważna informacja
Szanowni Dyrektorzy szkół podstawowych, których uczniowie brali udział w Konkursach Kuratora Oświaty, Szanowni Laureaci Konkursów i ich Opiekunowie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-03-20 08:22 / 3477    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Wojewódzki Konkurs na projekt graficzny – logotyp pod hasłem „UWAŻAJ! JESTEM ROWERZYSTĄ”
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, placówek pozaszkolnych prowadzących zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, placówki opiekuńczo-wychowawcze (w kategorii wiekowej szkół ponadgimnazjalnych) do udziału w Wojewódzkim Konkursie na projekt graficzny – logotyp pod hasłem „UWAŻAJ! JESTEM ROWERZYSTĄ”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2013-03-11 15:33 / 3421    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy organizuje "Drzwi Otwarte 2013"
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy organizuje "Drzwi Otwarte 2013" i zaprasza wszystkich tegorocznych maturzystów i ich wychowawców na coroczną akcję promocyjną.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-02-07 15:13 / 3357    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - zaproszenie do II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej ,,Mam 6 lat, chcę poznawać świat” ważna informacja
Rozpoczęcie nauki szkolnej jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego dziecka i rodzica. To również wydarzenie w życiu szkoły, w której dziecko rozpoczyna swoją przygodę z edukacją. Serdecznie zapraszam do udziału w II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej ,,Mam 6 lat, chcę poznawać świat” skierowanego do Rad Rodziców przedszkoli i szkół podstawowych, dyrektorów oraz dzieci, urodzonych w latach 2004, 2005 i 2006, które rozpoczęły naukę w szkole jako sześciolatki. Celem konkursu jest upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do warunków szkolnych oraz promowanie ich umiejętności nabywanych w szkole. Serdecznie zapraszam adresatów konkursu oraz wszystkich, którym zależy na stworzeniu dzieciom jak najlepszych możliwości rozwoju i warunków nauki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2013-01-22 20:00 / 3306    K. Bylicki

dla rodziców i uczniów e-WUŚ - ubezpieczenie dzieci i młodzieży w NFZ
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem 1 stycznia 2013 r. zacznie działać Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. W chwili obecnej trwają testy i wdrożenie systemu we wszystkich oddziałach NFZ. Do tego czasu wciąż obowiązują dokumenty potwierdzające prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, które pacjent powinien mieć przy sobie, gdy zgłasza się do lekarza. W załączniku znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania dzieci i młodzieży w nowym systemie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-01-02 15:06 / 3235    A. Borysiak

informacje ogólne Informacja dotycząca wglądu do prac konkursowych po etapie rejonowym - Język polski SP
W załączeniu umieszczono informację dotyczącą terminów i miejsc wglądu do prac Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 - etap rejonowy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-12-10 14:58 / 3241    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl