strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

dla rodziców i uczniów Rejestracja wypoczynku ważna informacja
W trosce o bezpieczeństwo uczestników wypoczynku, korzystających z różnych form (w tym wyjazdów zagranicznych) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina organizatorom o obowiązku zgłaszania form wypoczynku, zgodnie z obowiązującym prawem, tj. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-25 11:21 / 6092    S.Klich

dla rodziców i uczniów Wypoczynek - terroryzm ważna informacja
W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na świecie, w tym także w krajach europejskich, a także mając na względzie dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę w formie wycieczek lub wypoczynku, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Wypoczynek” znajduje się wiele istotnych informacji dotyczących organizacji różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym również form organizowanych poza granicami kraju.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-01-04 13:28 / 6039    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną "Wybieram zdrowie - wybieram życie" ważna informacja
Pani Jolanta Metkowska - p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Pani Małgorzata Błaszkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu zapraszają do udziału w wojewódzkim konkursie profilaktycznym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną „Wybieram zdrowie – wybieram życie”. Warunki i zasady udziału w konkursie pn. „Wybieram zdrowie – wybieram życie” określa załączony regulamin. Konkurs na plakat lub folder profilaktyczny jest organizowany w ramach działań wzmacniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w województwie kujawsko pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-12-21 12:30 / 5940    A. Borysiak

dla rodziców i uczniów Dom Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM” prowadzony przez Fundację Nowe Pokolenie zaprasza na cykl bezpłatnych grudniowych zajęć
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Dom Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM” prowadzony przez Fundację Nowe Pokolenie zaprasza na cykl bezpłatnych grudniowych zajęć. Szczegółowy opis zająć w załączniku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-12-03 14:38 / 5962    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów Wykaz jednostek opiekuńczo-wychowawczych kujawsko-pomorskiej wojewódzkiej komendy OHP działających w roku szkolnym 2015/2016
Wykaz jednostek opiekuńczo-wychowawczych kujawsko-pomorskiej wojewódzkiej komendy OHP działających w roku szkolnym 2015/2016
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-12-02 08:39 / 5944    M. Bazelak

dla rodziców i uczniów WOJEWÓDZKI KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW „JAK WYOBRAŻASZ SOBIE PRACĘ W WYMARZONYM ZAWODZIE”
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. By wziąć udział w konkursie należy od 12 października do 2 listopada 2015 r. przesłać za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie: http://wup.torun.pl/konkurs-dla-gimnazjalistow-2015-r/ odpowiedź na pytanie: „Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie?” Oceniana będzie znajomość wybranego zawodu oraz zgodność treści z tematem konkursu. Uczestnictwo w konkursie jest szansą na wygranie tabletu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-10-08 14:01 / 5777    M. Bazelak

informacje ogólne „Zwolnieni z Teorii”
Zapisy do drugiej edycji programu „Zwolnieni z Teorii” - ogólnopolskiej olimpiady kierowanej do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych nadal trwają. Chęć udziału w programie zgłosiło już ponad 1000 osób. Znaczną cześć z nich stanowią uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy w tym roku zamierzają się skupić przede wszystkim na tematach z zakresu kultury, edukacji, zdrowia i sportu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-10-06 14:56 / 5768    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z następujących miast i okolic: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Białystok do projektu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EDU). Celem projektu jest budowanie świadomości ekonomicznej oraz popularyzowanie wiedzy na temat procesów ekonomicznych zachodzących w otaczającym świecie. W ramach sześciu spotkań odbędą się warsztaty i wykłady dla uczniów oraz ich rodziców z zakresu zarządzania, marketingu, podstaw przedsiębiorczości, finansów, pracy zespołowej
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-09-23 14:11 / 5722    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w tym Działania 4.2.4. „Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy”, w załączeniu zamieszczamy bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-09-09 14:33 / 5669    K. Zaremba

dla rodziców i uczniów Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 ważna informacja
Uczniu, rodzicu, nauczycielu, to musicie wiedzieć przed pierwszym dzwonkiem. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z "Niezbędnikiem dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 – zanim pójdziemy do szkoły", przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-09-01 13:33 / 5631    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl