strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2014-04-23 10:54 / 4482   J. Jendykiewicz-Owczarek dla rodziców i uczniów
XVIII EDYCJA FUNDUSZU POMOCY MŁODYM TALENTOM

W ramach działalności Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, rusza osiemnasta edycja przyznawania stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom w wieku 10-17 lat, uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendium brana jest pod uwagę ocena potencjalnych możliwości kandydata, jego uzdolnienia, predyspozycje i dotychczasowe osiągnięcia. Stypendia kierowane są w pierwszej kolejności do tych zdolnych uczniów, którym warunki życiowe ograniczają możliwość dalszego rozwoju (sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, sytuacja zdrowotna).

Termin przyjmowania wniosków upływa 25 lipca 2014 r.

Decyzje o przyjęciu w poczet stypendystów Funduszu podejmuje Rada Funduszu w listopadzie każdego roku.

Obsługę Funduszu prowadzi Fundacja „Porozumienie bez barier”, tel./fax: 022-849-96-62.  Wnioski prosimy kierować na adres:

 

Fundacja „Porozumienie bez barier”

ul. Al. Przyjaciół 8 lok. 1A

00-565 Warszawa

 

z dopiskiem „Fundusz Pomocy Młodym Talentom”

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl