strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Rekrutacja do szkół

2017-03-01 10:18 / 7068   A. Nicpoń dla rodziców i uczniów
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 298 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) ustala się co następuje:

I. Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w latach 2014/2015- 2016/2017, których laureaci uzyskują prawo przyjęcia do dowolnie wybranej szkoły ponadpodstawowej

II. Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum w latach 2014/2015- 2016/2017, których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadpodstawowej

III. Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w latach 2014/2015- 2016/2017

IV. Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów w latach szkolnych 2014/2015- 2016/2017

V. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej powiatowym, przez inne podmioty działające na terenie szkoły dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

VI. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej powiatowym, przez inne podmioty działające na terenie szkoły dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl