strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Rekrutacja do szkół

2010-03-10 09:19 / 1073   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w bydgoszczy

Bydgoszcz, 26.02.2010 r.

 

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Szkół Ponadgimnazjalnych

 

 

          W związku ze zbliżającym się naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011, w celu usprawnienia wykonywania badań kandydatów do szkół o profilu zawodowym, którzy podczas praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o poinformowanie zainteresowanych rodziców i uczniów o:

 

 • terminie badania dla danej szkoły wg opracowanego harmonogramu
 • możliwości rejestracji telefonicznej (tel. 52 3419466, 3419404, 3419470)
 • konieczności:
  * zgłaszania się na badania wg harmonogramu (w celu uniknięcia kolejek)
  * zgłaszania się dziecka z rodzicem
  * posiadania ważnej legitymacji szkolnej
  * zgłoszenia się ze skierowaniami do wszystkich szkół (max 3), w których dziecko ma zamiar ubiegać się o przyjęcie
  * posiadania dokumentacji medycznej dziecka,
  w tym:
     - książeczki zdrowia dziecka (0-18 r. ż.)
     - kart informacyjnych z leczenia szpitalnego (u dzieci leczonych)
     - kserokopii kartoteki z leczenia specjalistycznego (neurologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego,
       pulmonologicznego, alergologicznego)
     - aktualnej opinii leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku padaczki.

Przestrzeganie przez wszystkich zainteresowanych powyższych zasad pozwoli usprawnić tryb przeprowadzania badań, o których mowa.

 

Harmonogram badań i informacja w tej sprawie jest zamieszczona na stronie internetowej www.womp.bydgoszcz.pl
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl