strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Rekrutacja do szkół

2010-03-01 13:15 / 1061   J. Popielewski dla dyrektorów i samorządów
Projekt „Klasa BGŻ” adresowany do szczególnie zdolnych gimnazjalistów zamieszkałych na obszarach wiejskich

Fundacja BGŻ rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji Projektu „Klasa BGŻ” realizowanego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Projekt „Klasa BGŻ” jest autorskim projektem społeczno- edukacyjnym realizowanym przez Fundację BGŻ we współpracy z pięcioma szkołami z miast akademickich.

O możliwość nauki w III LO w Gdyni mogą ubiegać się uczniowie gimnazjum spełniający następujące kryteria:

  • uzyskali średnią ocen z I półrocza klasy III gimnazjum powyżej 5,0,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty minimum socjalnego tj. 806,70zł,
  • mieszkają na wsiach lub w małych miastach, nie będących powiatami,

W tym roku do „Klasy BGŻ” w gdyńskim liceum przyjętych zostanie 10 uczniów. Uczniowie ci otrzymają:

- zakwaterowanie w internacie szkoły

- całodzienne wyżywienie

- podręczniki i niezbędne pomoce naukowe

- środki na pokrycie składki dla Rady Rodziców

- pobyt na obozie integracyjnym przed rozpoczęciem roku szkolnego

- kieszonkowe

 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można uzyskac pod adresem:

http://www.fundacja.bgz.pl/downloads/zasady_uczestnictwa_w_projekcie_2010.pdf

Kwestionariusz rekrutacyjny do III LO w Gdyni można pobrać pod adresem:

http://www.fundacja.bgz.pl/downloads/Kwestionariusz_dla_LO_Gdynia_2010_2011.pdf
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl