strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Zamówienia publiczne

2008-11-13 15:00 / 296   J. Popielewskiważna informacja informacje ogólne
Rozstrzygnięcie przetargu w trybie negocjacji bez ogłoszenia

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia
z zastosowaniem przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla 2000 nauczycieli gimnazjów
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej
w procesie nauczania różnych przedmiotów
Oferta wybrana:

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, ul. Poziomkowa 12, 53-007 Wrocław

Liczba uzyskanych punktów w każdym z kryteriów:
Cena: 50 pkt.
Doświadczenie w realizacji podobnych zadań: 16 pkt.
Kwalifikacje kadry dydaktycznej: 15 pkt.
Program i materiały szkoleniowe: 10 pkt.

                                            Łącznie: 91 pkt.

Była to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.


Bydgoszcz, 13.11.2008 r.

Z up. Kujawsko-Pomorskiego   
Kuratora Oświaty           

Iwona Michałek            
Kujawsko-Pomorski        
Wicekurator Oświaty       
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl