strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Zamówienia publiczne

2011-05-04 14:10 / 2035   M. Bazelak informacje ogólne
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację 14 dniowej kolonii w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 sierpnia 2011 r dla dzieci i młodzieży
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr: WO.272.1.2011 na organizację 14 dniowej kolonii w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 sierpnia 2011 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl