strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Zamówienia publiczne

2010-05-31 15:19 / 1249   M. Bazelak informacje ogólne
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację 14 dniowych kolonii w okresie od 1 lipca 2010 do 30 sierpnia 2010 r. dla dzieci i młodzieży
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr WO.3231-1/10 na organizację 14 dniowych kolonii w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r. dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl