strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-12-19 14:11 / 7768   M. Laskowska informacje ogólne
Sprawozdanie z konferencji "Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej".

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”. Wzięło w niej udział 130 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy organów prowadzących oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami województwa).  

 

Tematyka konferencji wynikała w tego, że jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 jest „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty” Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizowało konferencję dotyczącą wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechniania edukacji włączającej.

 

Podczas konferencji dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawiła zagadnienia związane z istotą edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów. Pani profesor omówiła następujące kwestie: kształcenie specjalne a edukacja włączająca – realia systemowe, istota i źródła edukacji włączającej, słabe strony i zagrożenia związane z edukacją włączającą, silne strony i szanse związane z edukacją włączającą oraz nowa jakość edukacji, czyli jak edukacja włączająca (już) zmienia polską szkołę (prezentacja w załączeniu).

 

Następnie głos zabrała Karolina Gniazdowska z Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW w Bydgoszczy, która odniosła się do ruchu włączającego z perspektywy osób z niepełnosprawnością.

 

Po przerwie p. dr Beata Wasilewska, Małgorzata Gontarek i Danuta Lauks, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, omówiły zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (prezentacja w załączeniu). 


W kolejnej części konferencji nastąpiła prezentacja dobrych praktyk szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, z przedstawieniem aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów. Prezentacji dokonali dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie (prezentacja w załączeniu). Wszystkim prezentacjom towarzyszyły duże emocje, pozytywne wrażenia i wielkie uznanie dla wrażliwości na dzieci i ich potrzeby.

 

W załącznikach znajdziecie Państwo również zestawienie bibliograficzne dotyczące edukacji włączającej (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism za lata 2004 – 2017 dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy przygotowane przez p. Grażynę Wróblewską.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl