strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-11-29 09:50 / 7719   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczystość 25-lecia IX Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Toruniu

27 listopada 2017 roku Kujawsko-Pomorski Kurator – p. Marek Gralik wziął udział w uroczystościach zorganizowanych w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu. Spotkanie było poświęcone upamiętnieniu dwóch rocznic. 545 rocznicy przyjęcia poselstwa Azerbejdżanu przez króla Kazimierza Jagiellończyka oraz 25-lecie istnienia szkoły.

 

Społeczność szkolna gościła Ambasadora Republiki Azerbejdżanu dra hab. Hasana Hasanova oraz przedstawicieli azerskiego świata nauki, w tym Dyrektora Instytutu Historycznego Azerbejdżańskiej Akademii Nauk – p. Jaguba Mahmudowa. Wyżej wymienieni goście przybyli, aby uczcić pamięć Polaków, którzy mieli wkład w rozwój nauki, gospodarki i kultury na terenie Azerbejdżanu oraz podkreślić znaczenie stosunków dyplomatycznych między Polską a Azerbejdżanem.

 

W uroczystościach udział wzięli również Posłowie na Sejm RP: p. Tomasz Lenz, p. Antoni Mężydło, p. Paweł Szramka, Prezydent Miasta Torunia – p. Michał Zaleski, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia - p. Anna Łukaszewska, przedstawiciele grona pedagogicznego, byli i obecni pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice. 

 

Gości przywitał Dyrektor szkoły – p. Piotr Drążkowski, który wskazał potrzebę  wzajemnego zrozumienie odrębności kulturowej oraz docenienia wkładu obywateli innych krajów w kulturę rodzimą, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

 

Ambasador Azerbejdżanu w swoim wystąpieniu nawiązywał do trudnej dla obu narodów walki o niepodległość i  podkreślał elementy zbliżające kulturę Polską do kultury azerskiej. Następnie wyjaśnił zgromadzonym istotę swojej misji, po czym wręczył pamiątkowe medale. 

 

W kolejnych przemówieniach nie zabrakło ciepłych słów skierowanych do uczniów, absolwentów i emerytów, wspomnień i życzeń dla nauczycieli. Kuratora Oświaty wspomniał o latach świetności szkoły, przypominając jak ważną rolę w szkole pełniły  profile artystyczne, będące swoistą wizytówką placówki. 


W dalszej części uroczystości przeprowadzono wywiad z byłym dyrektorem szkoły - panem Eugeniuszem Bednarkiewiczem. Przedstawione zostały dwie prezentacje, na temat powstania szkoły oraz o kulturze Azerbejdżanu. W dalszej części obchodów goście z Azerbejdżanu otrzymali upominki od władz miasta, po czym wszyscy zgromadzeni udali się pod tablicę upamiętniającą przyjazd poselstwa władcy Azerbejdżanu do Polski. Uroczystą chwilę jej odsłonięcia poprzedziło odśpiewanie hymnów państwowych, co podkreśliło rangę tego wydarzenia. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl