strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-10-13 13:48 / 7566   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Bydgoszcz

12 października 2017 roku, w Kinoteatrze Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty zatrudnieni w szkołach i placówkach bydgoskich oraz na terenie powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, nakielskiego, mogileńskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego oraz żnińskiego, otrzymali odznaczenia państwowe, medale oraz nagrody wręczane przez:  Dyrektora Generalnego  Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - p. Paulinę Wenderlich i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - p. Marka Gralika.

 

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: p. Franciszek Koszowski – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. Stanisław Gliszczyński – Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. Jerzy Gębara – Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, mł. insp. Przemysław Mielczarek  – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, p. Bożena Szydłowska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu, p. Jadwiga Zagert – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, p. Leszek Latosiński – Sekretarz Gminy Nowa Wieś Wielka, przedstawiciele uczelni wyższych i związków zawodowych, dyrektorzy placówek oświatowych oraz wielu innych zaproszonych gości. 

 

Najlepsze życzenia zebranym na uroczystości dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty złożyli Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Sekretarz Gminy Nowa Wieś Wielka.

 

Pan Kurator złożył odznaczonym i nagrodzonym gościom podziękowania i wyrazy uznania za codzienną pracę na rzecz polskiej oświaty. Jednocześnie życzył wszystkim, aby każdy dzień spędzony w szkole przynosił radość i satysfakcję, a uśmiech i wdzięczność uczniów były najwyższą nagrodą. Troska o wysoką jakość kształcenia pozostaje jednym z naszych priorytetowych zadań zmierzających do unowocześnienia sytemu oświaty w Polsce.

 

W trakcie uroczystości odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody odebrało 517 pracowników oświaty z rejonu bydgoskiego. List gratulacyjny z okazji nadania honorowego tytułu Profesora Oświaty, z rąk Kuratora, odebrał p. Edward Rymaszewski z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzór nauczyciela i wychowawcy. W imieniu odznaczonych głos zabrali: p. Eugeniusz Sobieraj oraz p. Małgorzata Wojnowska.

 

Uroczystość uświetnili swoimi występami wychowankowie Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, pod kierunkiem p. prof. Wojciecha Pospiecha - Kierownika Wydziału Wokalnego, Chór dziecięcy „Rubinki”, którego dyrygentem jest p. Agnieszka Sowa, studentki Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a także sam Pan Profesor. Wokalistom akompaniował p. Arkadiusz Szopa.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl