strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-06-22 07:34 / 7368   K. Zaremba informacje ogólne
Wojewódzka Gala Laureatów i Finalistów Olimpiad i Turniejów dla uczniów z rejonu bydgoskiego

21 czerwca 2017 r. w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży Bydgoszczy odbyła się w uroczysta gala laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i turniejów. W uroczystości udział wzięli p. Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, p. Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, dyrektorzy szkół, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i turniejów oraz ich opiekunowie i rodzice.

 

Organizacja olimpiad uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W Polsce organizowanych jest każdego roku ponad 40 olimpiad, większość pod patronatem towarzystw naukowych, artystycznych lub szkół wyższych.

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaje do publicznej wiadomości wykaz olimpiad przedmiotowych, których organizację inicjuje, koordynuje, nadzoruje lub zleca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaje również do publicznej wiadomości wykaz turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

 

W województwie kujawsko-pomorskim w bieżącym roku szkolnym jest ponad 200 uczniów będących laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów.

 

Najwyższe laury zdobyły następujące szkoły:

 

Nazwa szkoły

Miejsce

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy

II

Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy

II

Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy

III

Technikum Ekonomiczne nr 1 w Bydgoszczy

III

 

 

Każdej ze szkół za tytuł finalisty przyznawano 1 punkt, natomiast za tytuł laureata 2 punkty.

 

Wśród uczestników olimpiad i turniejów znaleźli się uczniowie, którzy zostali równocześnie laureatami bądź finalistami kilku olimpiad. Poza dyplomami oraz pamiątkowymi statuetkami 10 uczniów z największą liczbą tytułów laureatów i finalistów olimpiad otrzymało z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nagrody książkowe.

 

Wyróżnieni uczniowie:

 

Imię

Nazwisko

Nazwa szkoły

Nazwa olimpiady

Paulina

Brzózan

Technikum Spożywcze w Bydgoszczy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Kacper

Czajkowski

Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, Olimpiada Wiedzy Technicznej

Maria

Izbaner

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Paweł

Korzeb

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Geograficzna

Sebastian

Michniewicz

Technikum Ekonomiczne nr 1 w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich, Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Marta

Mikołajczewska

Technikum Ekonomiczne nr 1 w Bydgoszczy

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Wiktor

Morawski

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Angelika

Patzer

Technikum Spożywcze w Bydgoszczy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Dominika

Skarbek

Technikum Spożywcze w Bydgoszczy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Ewelina

Tomczyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Olimpiada Wiedzy o Żywności

 

 

W trakcie uroczystości zostali również docenieni opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do udziału w olimpiadach i turniejach. Wśród opiekunów znaleźli się nauczyciele, którzy mogą pochwalić się większą liczbą laureatów i finalistów. W tym roku zostało wyróżnionych 8 nauczycieli z rejonu bydgoskiego.

 

Wyróżnieni nauczyciele:

  1. p. Jerzy Truszkowski z Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy,
  2. p. Romaric  Abdoul z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy,
  3. p. Marcin Chabowski z Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy,
  4. p. Halina Głowacka z Technikum Odzieżowego z Bydgoszczy,
  5. p. Małgorzata Klisz-Lipkowska z Technikum Ekonomicznego nr 1 w Bydgoszczy,
  6. p. Wojciech Olejniczak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy,
  7. p. Krystyna Górzyńska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu
  8. p. Marek Hauke z Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

Zebrani goście mieli przyjemność wysłuchać wystąpienia p. Jarosława Lewandowskiego - red. TVP3 Bydgoszcz, na temat sukcesu jako szansy dla własnego rozwoju. 

 

Uroczystość występami artystycznymi uświetnili wychowankowie Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.  

 

Wszystkim laureatom, finalistom, ich opiekunom oraz wyróżnionym dyrektorom szkół serdecznie gratulujemy! 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl