strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-06-01 14:01 / 7312   M. Piechocka informacje ogólne
Podsumowanie XI Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS) "Kreatywnie przez życie - innowacyjne formy rozwoju"

25 maja 2017 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się XI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Kreatywnie przez życie – innowacyjne formy rozwoju”. Organizatorami konferencji była Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów oraz studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu pod opieką naukową dr Anny Kławsiuć-Zduńczyk. Konferencja po raz piąty objęta została honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, w tym studenci i pracownicy WNP UMK, przedstawiciele ogólnopolskich ośrodków naukowych, szkół, fundacji i organizacji pozarządowych.

Oficjalnego rozpoczęcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK oraz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz.

Konferencja składała się z trzech części: plenarnej, posterowej i warsztatowej. Podczas sesji plenarnej studenci WNP UMK poszukiwali inspiracji w twórczości, teatrze, literaturze w celu udoskonalania warsztatu pracy terapeutycznej i dążenia do samorozwoju. Poruszyli zagadnienia dotyczące kreatywnego podejścia do pracy z różnymi grupami odbiorców, dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami, w tym z osobami niepełnosprawnymi. Część warsztatowa była praktycznym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej, która miała na celu przyczynić się do urozmaicenia warsztatu pracy pedagoga w zakresie dramy, bajkoterapii, teatroterapii, treningu pamięci, metod pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych. Sesja posterowa stanowiła prezentację podejmowanych przez studentów dobrych praktyk innowacyjnego podejścia do pracy pedagoga i własnego samorozwoju. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl