strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-05-17 09:30 / 7289   M. Piechocka informacje ogólne
Rozstrzygnięcie V edycji Wojewódzkiego Konkursu "Humanista Roku"

Wojewódzki Konkurs "Humanista Roku" to wspólne przedsięwzięcie Zespołu Szkół nr 1 im.  Tadeusza Kościuszki Gimnazjum nr 1 w Lubiczu Górnym i Instytutu  Historii i Archiwistyki UMK, a patronują mu Marszałek Województwa  Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy i  Wójt Gminy Lubicz.

Tegoroczna V edycja, której motto brzmiało "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce", odbyła się 12 maja 2017 r. w gmachu Collegium Humanisticum UMK w Toruniu.
W konkursie wzięło udział 104 uczniów klas trzecich gimnazjów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy mieli 70 minut na  rozwiązanie 18-stronicowego testu.
Po części konkursowej uczniowie i ich opiekunowie wysłuchali prelekcji dr hab.  Sylwii Grochowiny "„Toruński Holokaust" - Losy żydówek z podobozu KL  Stutthof o nazwie Baukommando Weichsel". Po wykładzie ogłoszono wyniki. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły: Karolina Kozina z Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu i Aniela Kosobucka z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 w Toruniu. Drugie miejsce należy do Bartosza Zasowskiego z Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Zuzanna Sędziak z Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego
w Toruniu, Michał Betlejewski z Gimnazjum nr 10 w Toruniu, Marcin Berent z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 4 w Toruniu oraz Adrianna Bartoś z Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Wyżej wymienieni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i instytucje patronujące konkursowi.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania naukami  humanistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem historii, wiedzy o  społeczeństwie, języku polskim, religioznawstwie, sztuce, promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkoły, rozpowszechnianie wiedzy o  kulturze oraz świadome korzystanie ze środków masowego przekazu.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl