strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-05-12 08:48 / 7252   K. Zaremba informacje ogólne
Jubileusz 125-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu

27 kwietnia 2017 roku świętowano Jubileusz 125-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu. Szkoła rozpoczęła działalność w 1892 roku jako  „dziewczęca szkoła powszechna C”. Uroczystości odbywały się na terenie szkoły.

 

Wśród uczestników witano: Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – p. Tomasza Szymańskiego, Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej -  p. Sławomira Adamca, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka Gralika, Prezydenta Grudziądza – p. Roberta Malinowskiego, Radną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Annę Janosz, Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Grudziądza – p. Andrzeja Cherka, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów grudziądzkich placówek oświatowych, przedstawicieli Rady Rodziców, emerytowanych nauczycieli oraz absolwentów szkoły.

 

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, przywołuje  przepiękne zdarzenia minionych lat szkolnych.  To także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem. Ważnym miesiącem w historii Szkoły Podstawowej nr 3 w Grudziądzu jest kwiecień. Z dnia 20 kwietnia pochodzą pierwsze wersy w dziewiętnastowiecznej kronice szkoły, 5 kwietnia 1945 roku  nastąpiło wznowienie działalności edukacyjnej. Również w kwietniu, w 1981 roku Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała imię Janusza Korczaka oraz sztandar. 

 

Jubileusz 125-lecia uświetniły przemówienia gości. Wyjątkową oprawę uroczystości nadała obecność pocztów sztandarowych grudziądzkich szkół. Wśród licznych atrakcji obchodów można wymienić: wystawę malarską emerytowanej nauczycielki plastyki – p. Bogumiły Latowskiej, zwiedzanie strychu przysposobionego do XIX-wiecznej rzeczywistości historycznej, wystawę obrazów uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu.  Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej – p. Sławomir Adamiec, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – p. Marek Gralik oraz Prezydent Grudziądza – p. Robert Malinowski odsłonili portrety patronów szkoły: Janusza Korczaka oraz Królowej Jadwigi Andegaweńskiej.

 

Uczniowie szkoły podczas programu artystycznego i montażu słowno-muzycznego zaprosili na wycieczkę w krainę historii. Ponadto młodzież prezentowała liczne talenty: taneczne, recytatorskie, teatralne, wokalne i sportowe.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl