strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-04-13 12:34 / 7199   A. Borysiak informacje ogólne
Spotkanie na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji

Z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 10 kwietnia 2017 r. miały miejsce rozmowy o wspólnych działaniach Kuratorium, uczelni i podmiotów popularyzujących wiedzę naukową w województwie kujawsko-pomorskim na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji.

 

W spotkaniu uczestniczyli Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,  Maria Sobieszczyk – Kierownik Studium Praktyk Zawodowych Uniwersytetu  Kazimierz Wielkiego,  Monika Wiśniewska - sekretarz porozumienia Społeczeństwo i Nauka (SPiN) i dyrektor  Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Franciszek Bromberek – kierownik biura Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Sylwia Mularczyk – Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Katarzyna Lutkowska i Szymon Paprocki – Fundacja Profesora Ciekawskiego, Bartłomiej Bromberek –  Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy oraz wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Ewa Jaśkowska, Violetta Tyborowska i Anna Borysiak.

Przedmiotem dyskusji była dzialalność Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN i  wyniki badań nt. nauczania przedmiotów przyrodniczych w Ameryce i Anglii przedstawione przez prof. Johna H. Falka z Institute for Learning Innovation Emeritus Professor Free-Choice Learning, Oregon State University podczas konferencji „Interakcja-Integracja” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w marcu 2017 r.

Zaproszeni goście zastanawiali  się, jakie jest miejsce wiedzy o nauce w polskim systemie edukacyjnym i poza nim oraz jak inspirować dzieci, młodzież, społeczeństwo  do interesowania się nauką.   W ocenie uczestników spotkania porozumienie mogłoby by być inspiracją do rozpoczęcia szerokiej współpracy w celu popularyzowania wiedzy naukowej w szkole i poza nią. Postanowili  organizować wykłady na temat najnowszych odkryć naukowych oraz szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli dotyczące metodologii badań naukowych, co  z kolei umożliwi taką formę pracy z dziećmi i młodzieżą. Zwrócili też uwagę na funkcjonujące w społeczeństwie, a więc także w szkołach mity psychopedagogiczne.

 

Kolejne spotkanie zaplanowano na czerwiec 2017 r. Zainteresowane  tą tematyką uczelnie i instytucje edukacyjne serdecznie zapraszamy do włączenia się do naszego projektu.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl