strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-04-10 13:34 / 7166   K. Zaremba informacje ogólne
Podpisanie porozumienia o współpracy - Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim

4 kwietnia 2017 r.  w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik podpisał porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu pod nazwą: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.02.06.00-00-0025/16. W imieniu partnerstwa projektu porozumienie podpisał p. Łukasz Broniszewski -Prezes zarządu Fundacji Stabilo. 

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności łącznie 50 jednostek administracji rządowej i samorządowej, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w zakresie dostosowania do postanowień „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” dzięki przeprowadzeniu szczegółowego monitoringu i opracowaniu rekomendacji. Chodzi zatem o sprawienie, aby osobom z niepełnosprawnościami łatwiej było korzystać z usług placówek publicznych, tak ważnych z punktu widzenia ich codziennego funkcjonowania. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl