strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-03-28 14:57 / 7134   M. Bazelak informacje ogólne
Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

24 marca 2017 r.  w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka Gralika oraz dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty- p. Jolanty Metkowskiej, związana z bezpieczeństwem uczniów w cyberprzestrzeni. 

 

Pan Kurator podkreślił, że niezwykle ważne jest zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, zarówno tego fizycznego jak i bezpieczeństwa w sieci.  Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

 

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia należą: umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także wyszukiwania i korzystania z informacji, umiejętność pracy zespołowej. Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 

Pan Kurator poinformował, że 86 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczy w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach. Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla  nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem TIB (Twórcza Informatyka z Baltie) przeprowadziło seminarium “Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową”. Seminarium jest formą wsparcia nauczycieli w związku z planowanym w ramach reformy oświaty wprowadzeniem nauki programowania i jest przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych I i II etapu edukacyjnego oraz gimnazjów. Pan Kurator zaznaczył w swojej wypowiedzi, że nauka programowania ma dużą przyszłość i jest szansą rozwoju uczniów. 

 

Pani dyrektor Metkowska przestawiła wnioski z raportu pt. Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce, przeprowadzonego przez FUNDACJĘ DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Ponad 50% rodziców komunikuje się z dziećmi za pomocą urządzeń mobilnych przebywając z nimi w tym samym czasie w domu. Już 64 % dzieci w wieku do 6,5 roku życia korzysta z urządzeń mobilnych. Natomiast co drugi uczeń posiada na telefonie komórkowym materiały, których wstydzi się pokazać innym. Pani Metkowska przestawiła zasady bycia offline, zaznaczając niebagatelną rolę budowania bezpośrednich relacji i dbania o nie. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl