strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-03-07 14:37 / 7085   M. Bazelak informacje ogólne
I Toruńskie Forum Zawodowców

2 marca 2017 r. w Centrum Targowym PARK w Toruniu odbyło się I Toruńskie Forum Zawodowców, które jest wynikiem współpracy toruńskiego samorządu z przedstawicielami różnych środowisk społecznych, w tym  pracodawców i uczelni wyższych. Honorowy patronat na wydarzeniem objęli: Poseł na Sejm RP Iwona Michałek, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin i Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. 

 

Adresatami Forum była młodzież gimnazjalna, licealna i uczniowie szkół  podstawowych, a także rodzice, nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele pracodawców i samorządów. 

 

W Forum udział wzięli: Iwona Michałek – Poseł na Sejm RP, Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Maria Mazurkiewicz – Kujawko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Zbigniew Fiderewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Torunia.

 

Partnerami Forum byli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Województwo Kujawsko – Pomorskie, Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan, Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

 

Cele Forum:

         - promocja kształcenia zawodowego na wszystkich etapach edukacji;

         - współpraca z  pracodawcami;

         - współpraca ze szkolnictwem wyższym;

         - budowanie partnerstwa na rzecz edukacji i rynku pracy;

         - propagowanie wynalazczości i przedsiębiorczości;

         - upowszechnianie sukcesów szkół i placówek oświatowych;

         - wsparcie młodzieży w rozwoju i wyborze ścieżki kariery;

         - wymiana doświadczeń zawodowych.

        

Uczestnicy mogli skorzystać z różnorodnej oferty: warsztatów, pokazów, stolików eksperckich,  panelu dyskusyjnego, Festiwalu Wynalazczości, stoisk: uczelni wyższych, pracodawców i toruńskich szkół zawodowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Inżynierii i Środowiska, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Technikum Nr 13.

W ramach Forum odbył się panel dyskusyjny pt.” Nauka, edukacja, samorząd, biznes – tworzenie sieci współpracy sprzyjających kształceniu kadr zawodowych” prowadzony przez starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Czesława Stawikowskiego.

 

Organizatorzy zapowiedzieli kolejną edycję w 2018 roku.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl