strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-03-01 15:00 / 7081   M. Bazelak informacje ogólne
Konferencja prasowa z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

24 lutego br. o godz. 9.00 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka Gralika, Senatora RP - p. Jana Rulewskiego oraz przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego - p. Romualda Dragana.  

 

Spotkanie poświęcone było działaniom podejmowanym przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, we współpracy z innymi instytucjami i podmiotami, w roku szkolnym 2016/2017 mającym na celu kształtowanie postaw i kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. 

 

Pan Kurator przypomniał, że jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej, jest "Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości." Natomiast wśród priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na obecny rok szkolny na szczególną uwagę zasługuje priorytet nr 1 

"Kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej i patriotycznej w procesie nauczania  i wychowania."

 

Pan Kurator po krótce omówił przedsięwzięcia realizowane w roku szkolnym 2016/2017.  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podpisał porozumienia z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w sprawie organizacji i przeprowadzenia ponadwojewódzkiego konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjów pod nazwą Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Celami konkursu są: poszerzanie wiadomości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw w zakresie kompetencji kluczowych: kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inicjatywności i przedsiębiorczości. 

 

7 grudnia 2016 r. odbyła się Wojewódzka konferencja pt. „Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości” , objęta honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP - pani Agaty Kornhauser-Dudy. Celem spotkania było propagowanie działań podkreślających rangę kształtowania postaw i wartości w procesie wychowawczym.

 

Kuratorium Oświaty we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej organizuje cykl seminariów dla nauczycieli pt.: „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Realizowany jest również projekt „Historia w kolorach” skierowany do nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Każdy nauczyciel uczestniczący w spotkaniu otrzyma 5 egzemplarzy gry „Polak Mały”, do wykorzystania w pracy dydaktycznej. Jego głównym celem jest zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych - godła, flagi i hymnu.

 

W drugim semestrze kontynuowany będzie program edukacji prawnej pt. „Spotkania z radcą prawnym” realizowany we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy. Program będzie realizowany w 9 bydgoskich placówkach oświatowych, w 7 szkołach ponadgimnazjalnych i 2 gimnazjach. Celem zajęć jest propagowanie idei demokratycznego państwa prawnego, znajomości przysługujących obywatelom praw, przybliżanie uczniom roli prawa i praworządności w społeczeństwie.

 

W kwietniu i maju 2017 r. zaplanowano we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy szkolenia dla uczniów z zakresu mediacji rówieśniczych. Zajęcia zaplanowano w formie warsztatów dla 15 osobowych grup (po 3 uczniów – reprezentantów danej szkoły). Spotkania będą obejmowały 4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne i będą poświęcone praktycznemu przygotowaniu mediatorów rówieśniczych. Zaplanowane szkolenia będą kontynuacją programu pilotażowego „Mediacje w szkole w praktyce”, realizowanego w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Kolejno głos zabrał Pan Senator, podsumowując pierwszy etap konkursu plastycznego pod nazwą "Orzeł Biały - Nasza Duma".  Organizatorami konkursu są: Senator RP - p. Jan Rulewski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski - p. Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - p. Piotr Całbecki oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik. 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Prace konkursowe wykonane mogą być w różnych technikach plastycznych, tj. malarstwo, rysunek, grafika, tkanina, collage, ceramika, małe formy rzeźbiarskie. Cele konkursu to: rozwijanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zaintersowania znaczeniem polskich symboli narodowych, kształtowanie kreatywnosci plastycznej, propagowanie herbu Orła Białego.  Do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 1400 uczniów z 180 szkół i placówek oświatowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  

 

Pan Romuald Dragan poinformował, że poziom prac konkursowych, które wpłynęły do tej pory, jest bardzo wysoki i wyrównany. Komisję konkursową czeka trudne wyzwanie, ale także bardzo przyjemna praca. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl