strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-03-01 14:45 / 7073   K. Zaremba informacje ogólne
Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej

20 lutego 2017 r. w Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku odbyła się konferencja regionalna „Dobra Szkoła” z udziałem pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej. Gospodarzami spotkania byli: pan Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz pan Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. W konferencji wzięli udział posłowie na Sejm RP: pani Joanna Borowiak, pan Jan Krzysztof Ardanowski i pan Łukasz Zbonikowski. Licznie przybyli także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, związków zawodowych, rodziców, dyrektorzy szkół, nauczyciele.

 

W swoim wystąpieniu pani Minister zaakcentowała najważniejsze cele reformy edukacji. Szczególną uwagę zwróciła na to, aby szkoła była blisko ucznia i jego rodziców, na dążenie do jednozmianowości i tworzenia małych, przyjaznych klas. Istotą reformy, zdaniem pani Minister, jest także premiowanie małych, lokalnych szkół. Pani Anna Zalewska zadeklarowała jednostkom samorządu terytorialnego daleko idącą pomoc we wdrażaniu zmian. Zaznaczyła, że reforma edukacji jest przemyślana i dobrze przygotowana, również pod względem finansowym.

 

Pani Minister udzielała odpowiedzi na nurtujące uczestników konferencji pytania. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa.

 

Na zakończenie poniedziałkowej wizyty pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej w towarzystwie ks. bp. Wiesława Meringa, Mikołaja Bogdanowicza Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty odwiedziła Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl