strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-02-24 10:27 / 7056   M. Piechocka informacje ogólne
Pierwsza "SZKOŁA UCZĄCA SIĘ" w Toruniu

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 27 im. Elżbiety Zawackiej, jako pierwsza w Toruniu, otrzymała honorowy tytuł „Szkoły Uczącej Się”. 
Certyfikat jakości nauczania i uczenia się, przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, ma na celu docenienie aktywności szkół i placówek pracujących nad zgłębieniem tajników oceniania kształtującego poprzez wprowadzanie strategii dobrego nauczania oraz praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Dla Szkoły Podstawowej nr 27 w Toruniu stanowi on uwieńczenie rezultatów działań związanych z czteroletnim wdrażaniem strategii oceniania kształtującego.

  W uroczystości wzięli udział: Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty – Maria Mazurkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia – Michał Jakubaszek, radny Miasta Torunia – Bartłomiej Jóźwiak oraz dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia – Anna Łukaszewska, a także dyrektorzy i nauczyciele Szkół Uczących się, rodzice, uczniowie szkoły oraz uczestnicy panelu.

  Podsumowanie efektów wdrażania strategii oceniania kształtującego odbyło się w dwóch etapach. W pierwszej części „panelu koleżeńskiego” goście zapoznali się z funkcjonowaniem szkoły oraz odbyli spacer edukacyjny. Zarówno obserwacje, wspólne opracowywanie informacji, jak i spotkania z nauczycielami prowadzącymi, dyrektorem szkoły, a także uczniami pozwoliły na zdiagnozowanie standardów pracy w szkole. W części drugiej odbyła się dyskusja na temat wdrażanych strategii oraz zmian w szkole, które w związku z tym zostały zainicjowane. W jej trakcie podjęto tematykę m.in.: wzajemnego uczenia się, pozyskiwania skutecznej informacji zwrotnej, sposobów zmotywowania niechętnych oraz uzyskiwania obiektywnej oceny koleżeńskiej.

  Ogromne zaangażowanie kadry pedagogicznej, jej aktywność i chęć wprowadzania korzystnych rozwiązań wpłynęły na podniesienie jakości procesów uczenia się i nauczania, czego efektem jest uzyskany przez Szkołę certyfikat. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu nowych sukcesów na tym gruncie.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl