strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2017-02-22 14:29 / 7045   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja prasowa z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

17 lutego 2017 r., o godz. 11.00 w siedzibie delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – p. Marka Gralika oraz Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego, w związku z zakończeniem prac Zespołu powołanego zarządzeniem nr 113/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 listopada 2016 r. w celu opracowania wzoru „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017”.

 

Pan Kurator podkreślił, że ustawodawca pozostawił samorządom swobodę w kwestii wyboru postaci, formatu i objętości, a także zakresu tematycznego Informacji oświatowej, co powoduje, że w praktyce ma ona postać zarówno oddzielnego dokumentu, jak i ustnej relacji dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Jedyną obowiązkową pozycją Informacji oświatowej są wyniki uczniowskich testów i egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, bez konieczności ich porównywania ze średnimi wynikami krajowymi i regionalnymi. Z uwagi na coraz częstsze oczekiwania środowisk samorządowych co do opracowania całościowego raportu o stanie oświaty województwa kujawsko-pomorskiego oraz prowadzenia ewaluacji strategii rozwoju oświaty naszego regionu, konieczne było wypracowanie ujednoliconej struktury „Informacji o stanie oświaty...”, która przyczyni się do sprawnego przygotowania analiz i opracowań.

 

Pan Kurator poinformował, że pracę nd opiniowaniem uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przebiegają prawidłowo. Kierownictwo kuratorium oraz wizytatorzy są w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w kwestii konstruowania uchwał zgodnie z obowiąziązującymi przepisami prawa. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl